Δίπλα σας με 
  •  απόλυτη εξειδίκευση.


O κορυφαίος πάροχος αντασφάλισης και κλάδων ασφάλισης με βάση τη μεταφορά κινδύνου, Munich Re είναι ο «Leader Αντασφαλιστής»
της Alpha Insurance, στο χαρτοφυλάκιο της στην Ελληνική Αγορά.
Η Swiss RE έχει αξιολογηθεί με ''ΑΑ-'' από τη
Standard & Poor's, ''Aa3'' από τη Moody's και ''Α+'' από την A.M. best.
Αποτελεί το δεύτερο αντασφαλιστή του Ελληνικού χαρτοφυλακίου.

Τόσο απλά σας φροντίζουμε.. Νιώσε Ασφαλής!

Εξυπηρέτηση

Φροντίδα και υποστήριξη για τους πελάτες και συνεργάτες μας με Α+

Τεχνολογική εξειδίκευση

Εργαλεία και τεχνολογία αιχμής που βαθμολογείται με Α+

Έγκαιρη αποζημίωση

Ταχύτητα και αξιοπιστία βραβευμένη με Α+

Διαφάνεια και Αξιοπιστία

Νιώθεις ασφαλής παντού με εμπιστοσύνη Α+

Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε

Έγκυρη ενημέρωση

Βρείτε ξεκάθαρες απαντήσεις για όλες τις πιθανές απορίες σας σε σχέση με την ασφάλιση οχήματος και κατεβάστε στον υπολογιστή σας το σωστό έντυπο για κάθε περίπτωση.

Eurostatus Insurance.S.A

Επικοινωνήστε μαζί μας

EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε ΝΟΜΙΜΟΣ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA INSURANCE A/S

Πίνδου 56-58, 152 33 Χαλάνδρι

contact@eurostatus.gr, claims@eurostatus.gr

Tηλ.κέντρο: 216-4004100, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ T:2164004115 FΑΧ:2164004199

38.027508
23.791123
    Eurostatus Insurance
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ
Associates GR