Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής σεμιναρίων επαναπιστοποίησης και επανεκπαίδευσης

«Το σεμινάριο επαναπιστοποιήσης και επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Τομέα Α΄ «Προϊόντα κλάδου αυτοκινήτου» που είχε προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας μας στο Μαρούσι, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η επόμενη ημέρα διεξαγωγής του ορίζεται η Δευτέρα 13η Νοεμβρίου 2017 στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας, εφόσον δηλωθούν επαρκείς συμμετοχές.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί και στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Capsis, το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 10.00-15.00.»