Αναβολή Σεμιναρίου Επαναπιστοποίησης και Επανεκπαίδευσης

«Το σεμινάριο επαναπιστοποιήσης και επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Τομέα Α΄ «Προϊόντα κλάδου αυτοκινήτου» που είχε προγραμματιστεί για τις 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας μας στο Μαρούσι, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής του.»