Η εταιρία μας θα πραγματοποιήσει εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας σεμινάρια επαναπιστοποίησης και επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το έτος 2017 στους Τομείς Α, Β και Γ την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017.