Στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ) εντάχθηκε και συμμετέχει ενεργά η εταιρία Alpha Insurance A.S., ύστερα από αίτημα της προς την ΕΑΕΕ το οποίο και εγκρίθηκε.