Στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ) εντάχθηκε και συμμετέχει ενεργά η εταιρία Alpha Insurance A.S., ύστερα από αίτημα της προς την ΕΑΕΕ το οποίο και εγκρίθηκε.

Η Eurostatus με αφορμή το Solvency II, πραγματοποίησε ημερίδα στις 5/11/2014 στο Κτήμα Λᾶας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η γνωριμία του δικτύου συνεργατών της Eurostatus με τους ιδιοκτήτες της Alpha Insurance Group Δανίας καθώς επίσης και με τα υψηλά στελέχη της Munich Re, μια από τις εταιρίες κολοσσούς της αντασφαλιστικής αγοράς.