Διαδικασία υποβολής παραπόνων

Στόχος των ανθρώπων της Eurostatus είναι να σας προσφέρουμε γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα. Για το σκοπό αυτό, προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση λάθους ή αδυναμίας μας, σας προτρέπουμε να καταγράψετε το παράπονό σας που θα μας βοηθήσει να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες. Το ζήτημά σας θα εξεταστεί προσεκτικά από την Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική ανεξαρτησία και λειτουργεί με γνώμονα την καλή πίστη και τη δίκαιη αντιμετώπιση των πελατών μας. Αφού συμπληρώσετε το έγγραφο παραπόνου, μπορείτε να μας το αποστείλετε υπόψιν Υπηρεσίας Διαχείρισης Παραπόνων Πίνδου 56-58, Χαλάνδρι 152 33 Τ: 216-4004127 F: 216-4004199 e-mail: compliance@eurostatus.gr Εντός δύο εργασίμων ημερών από την παραλαβή του παραπόνου σας, θα σας αποστείλουμε ενημέρωση ότι λάβαμε την αναφορά σας και θα σας γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που θα το χειριστεί. Μετά την εξέταση του ζητήματός σας θα λάβετε γραπτή και αιτιολογημένη απάντηση το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το θέμα σας χρήζει περαιτέρω διερεύνησης θα σας ενημερώσουμε σχετικά, αναφέροντάς σας τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η Eurostatus θα φροντίσει ώστε να λάβετε μία δίκαιη και ολοκληρωμένη απάντηση. Αν παρόλα αυτά δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας με την Εταιρεία μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις τυχόν νόμιμες προθεσμίες, απευθυνόμενοι στις ακόλουθες Αρχές (ενδεικτικά):

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα Τ: 1520, F.: 210 3843549

Συνήγορος του Καταναλωτή

Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα Τ: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612 F: 210 6460414

Τράπεζα της Ελλάδος

Ελ. Βενιζέλου 21, 10250, Αθήνα

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Τ: 210-3205222 F.: 210-3205437

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων