Τηλεφωνικό Κέντρο Τμήματος Ζημιών: 216 4004 115
Για αναγγελία ζημιάς: 216 4004 114, Μαρία Βασιλάκη.
Για δικαστικές αποζημιώσεις: 216 4004 113, Άννα Μιχαήλ.
Για θέματα ασφαλιστηρίων συμβολαίων: 216 4004 137, Δήμητρα Παπανάγνου | 216 4004 143, Παναγιώτα Μαντζιαβριά.
Για νομικά θέματα: 216 4004 132, Ιλιάνα Σταματελάτου | 216 4004 108, Ευαγγελία Γιακουμή.
Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα της Alpha Insurance A/S https://alphagroup.dk/ και να επικοινωνείτε απευθείας με τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή:
Boris Frederiksen:
Kammeradvokaten/Poul Schmith
Vester Farimagsgade 23
1606 CompenhagenV
E-mail: bor@kammeradvokaten.dk