Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την Alpha Insurance A/S

Σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας:

Ε. Ποιά είναι η εταιρεία Alpha Insurance A/S και τί ακριβώς συνέβη;

Α. Η εταιρεία Alpha Insurance A/S είναι ασφαλιστική εταιρεία από τη Δανία και δραστηριοποιείτο στην Ελλάδα με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Νόμιμη, Φορολογική και Ειδική Αντιπρόσωπος ζημιών της εταιρείας Alpha Insurance A/S είναι η εταιρεία Eurostatus Aσφάλειες Α.Ε. Την 8η Μαΐου 2018 η Alpha Insurance A/S τέθηκε υπό ασφαλιστική εκκαθάριση με απόφαση του Ναυτικού και Εμπορικού Ανώτατου Δικαστηρίου της Κοπεγχάγης της Δανίας. Ο δικηγόρος Boris Frederiksen (Μπόρις Φρεντεριξέν), ορίστηκε ως ασφαλιστικός εκκαθαριστής από το Ανώτατο Δικαστήριο. H εξέλιξη αυτή έχει ως συνέπεια μία σειρά αλλαγών στην ασφαλιστική σας σύμβαση.

E. Μέχρι πότε ισχύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μου;

A. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας λήγει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στη Δανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 11ης Μαϊου 2018, δηλαδή την 11η Αυγούστου 2018. Αυτό σημαίνει ότι από 11-8-2018 η ασφαλιστική σας σύμβαση έχει λυθεί και δεν είναι σε ισχύ καμία κάλυψη του συμβολαίου σας στην Alpha Insurance A/S .

Ε. Μπορώ να προσθέσω/αφαιρέσω καλύψεις (πχ θραύση, προσωπικό ατύχημα, οδική βοήθεια) στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου;

Α. Από την 8η Μαϊου 2018, δεν πραγματοποιούνται πρόσθετες πράξεις προσθήκης/αφαίρεσης καλύψεων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Alpha Insurance Α/S.

Ε. Πώς μπορώ να ακυρώσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου;

Α. Από την 8η Μαϊου 2018, δεν πραγματοποιούνται πρόσθετες πράξεις ακύρωσης στα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Alpha Insurance A/S.

E. Έχω λάβει πρόστιμο ανασφάλιστου την 30/04/2018, λόγω αναγραμματισμού στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μου. Τί πρέπει να κάνω για να ανακληθεί το πρόστιμο;

A. Πρέπει άμεσα να ενημερώσετε την Eurostatus, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 216 4004 190 ή στο mail contact@eurostatus.gr, η οποία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διόρθωσης των στοιχείων προς τις αρμόδιες αρχές, για την ανάκληση του προστίμου.

Ε. Πώς μπορώ να διεκδικήσω επιστροφή των ασφαλίστρων μου;

Α. Η κοινοποίηση επιστροφής των ασφαλίστρων πρέπει να υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας www.alphagroup.dk και δεν πρέπει ποτέ να αποστέλλεται στον διαχειριστή απαιτήσεων (Eurostatus Aσφάλειες Α.Ε.). Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη τεκμηρίωση για την απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων πληροφοριών: 1. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 2. Αποδεικτικό καταβολής των ασφαλίστρων, 3. Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της ασφάλισης και τον ασφαλιστή.

Σχετικά με τις απαιτήσεις σας που πηγάζουν από ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Alpha Insurance A/S και τις αποζημιώσεις:

Ε. Πώς θα καλυφθεί η πιθανή απαίτηση μου από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας Alpha Insurance A/S;

Α. Το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας υπεισέρχεται άμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Alpha Insurance A/S, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να αποζημιώσει τους δικαιούχους αποζημίωσης. Tο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας θα καλύψει την αποζημίωσή σας είτε ως τρίτος ζημιωθείς από τροχαίο ατύχημα (υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από τροχαίο ατύχημα) είτε ως ασφαλισμένος- δικαιούχος αποζημίωσης δυνάμει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου σας, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών καλύψεων (ασφάλιση πυρκαγιάς, ασφάλιση φυσικών φαινομένων, ασφάλιση από χαλάζι, ασφάλισης ολικής και μερικής κλοπής, ασφάλιση ιδιών ζημιών αυτοκινήτου, ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων, ασφάλιση υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα, ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείου, προσωπικό ατύχημα οδηγού-ιδιοκτήτη, ασφάλιση νομικής προστασίας).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας καλύπτει όλες τις απαιτήσεις (ζημιές) που προκύπτουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας και έχουν γεννηθεί έως και 22 Ιουλίου 2018.

Ε. Θα πληρωθούν οι ζημιές που έχουν προκύψει μετά τις 22-7-2018;

Α. Οι απαιτήσεις που γεννώνται μετά τις 22-7-2018 θα ικανοποιηθούν ενδεχομένως εν μέρει ή στο σύνολό τους από την πτωχευτική περιουσία, κατόπιν σχετικής αναγγελίας.

Ε. Τί πρέπει να κάνω αν έχω κάποια απαίτηση από ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Alpha Insurance A/S;

Α. 1. Εάν έχετε ήδη αναγγείλει την απαίτησή σας πριν από τις 8 Μαϊου 2018, η απαίτησή σας έχει ήδη αναγγελθεί από την εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να προβείτε σε νέα κοινοποίηση σχετικά με την απαίτησή σας. Θα σας ειδοποιήσουμε εμείς εγγράφως για την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσής σας. 2. Το ίδιο ισχύει αν, μετά την 8η Μαϊου 2018, έχετε κοινοποιήσει την απαίτησή σας στην εταιρεία Eurostatus. Σε αυτή την περίπτωση επίσης δεν χρειάζεται να προβείτε σε νέα κοινοποίηση σχετικά με την απαίτησή σας. 3. Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε αναγγελία νέας απαίτησης, θα πρέπει να την υποβάλλετε το συντομότερο δυνατόν στην εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε.

Ε. Τι πρέπει να κάνω για να αναγγείλω νέα απαίτηση μου;

Α. Μπορείτε να αναγγείλετε την απαίτησή σας καθημερινά (Δευτέρα ως Παρασκευή) και ώρα 09.00-15.00 είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα : 216 4004 113 Άννα Μιχαήλ 216 4004 114 Μαρία Βασιλάκη, είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση claims@eurostatus.gr και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι για απαίτηση υλικών ζημιών που έχω ύστερα από τροχαίο ατύχημα με ασφαλισμένο της Alpha Insurance A/S;

A. Προκειμένου να αποζημιιωθείτε για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο το ασφαλισμένο στην Alpha Insurance A/S όχημα, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες: 1. Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 2. Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216 4004 115. 3. Μετά την επισκευή του οχήματός σας, αποστολή τιμολογίων επισκευής, Α.Β.Σ. ή δικογραφία και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στο e-mail claims@eurostatus.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής. H καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης. Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι για απαίτηση μου από σωματικές βλάβες ύστερα από τροχαίο ατύχημα;

Α. Προκειμένου να αποζημιιωθείτε για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο το ασφαλισμένο στην Alpha Insurance A/S όχημα, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες: 1. Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 2. Κατόπιν της συναινέσεως σας, θα σας εξετάσει ιατρός της εταιρείας προκειμένου να εκτιμήσει τις σωματικές βλάβες που έχετε υποστεί. 3. Αποστολή των τιμολογίων με τις απαιτήσεις σας, το Α.Β.Σ. ή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί στο e-mail claims@eurostatus.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. H καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι στην περίπτωση υλικών ζημιών ιδίου οχήματος;

Α. Προκειμένου να αποζημιωθείτε για απαίτησή σας από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των ιδιών ζημιών του οχήματος θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: 1. Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 2. Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216 4004 115. 3. Μετά την επισκευή του οχήματος σας, αποστολή τιμολογίων επισκευής, Α.Β.Σ. ή δικογραφία αν υπάρχει και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στο e-mail claims@eurostatus.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς. 4. Αν είναι ολική καταστροφή αποζημιώνεται η πραγματική τρέχουσα αξία του οχήματος που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δίπλα από τη σχετική ασφαλιστική κάλυψη. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης. Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι για ζημιές που καλύπτονται από την ασφάλιση πυρός και τρομοκρατικών ενεργειών;

Α. Προκειμένου να αποζημιωθείτε για απαίτησή σας από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη ζημιών του οχήματος σας εξαιτίας πυρκαγίας και τρομοκρατικών ενεργειών, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: 1. Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 2. Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216 4004 115. 3. Μετά την επισκευή του οχήματος σας, αποστολή τιμολογίων επισκευής, Α.Β.Σ. ή δικογραφία αν υπάρχει και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στο e-mail claims@eurostatus.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς. Αν είναι ολική καταστροφή αποζημιώνεται η πραγματική τρέχουσα αξία του οχήματος που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δίπλα από τη σχετική ασφαλιστική κάλυψη. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus ( Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης. Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι στην περίπτωση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου;

Α. Σε περίπτωση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου σας, προκειμένου να αποζημιωθείτε μετά την αναγγελία της απαίτησής σας θα πρέπει να προσκομίσετε: 1. Α.Β.Σ. που να προκύπτει η κλοπή του αυτοκινήτου και ότι το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κλοπής. 2. Παροχή από τον κύριο του αυτοκινήτου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εγγράφου, με το οποίο θα δίδεται στην εταιρεία το δικαίωμα πώλησης του τυχόν ευρεθησόμενου αυτοκινήτου και να κρατήσει το τίμημα. 3. Βεβαίωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Η αποζημίωσή σας είναι η πραγματική τρέχουσα αξία του οχήματος που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δίπλα από τη σχετική ασφαλιστική κάλυψη. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus ( Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι στην περίπτωση μερικής κλοπής του αυτοκινήτου;

Α. Σε περίπτωση μερικής κλοπής του αυτοκινήτου σας, προκειμένου να αποζημιωθείτε μετά την αναγγελία της απαίτησής σας θα πρέπει να προσκομίσετε: Α.Β.Σ. που να προκύπτει η αφαίρεση ή η καταστροφή τεμαχίων και εξαρτημάτων του αυτοκινήτου. Καλύπτεται η πραγματική αξία των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που εκλάπησαν ή καταστράφηκαν κατά την ημερομηνία της κλοπής. H απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι σε περίπτωση ζημιάς από φυσικά φαινόμενα ή χαλαζόπτωση;

Α. Προκειμένου να αποζημιωθείτε για απαίτησή σας από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη ζημιών του οχήματος σας εξαιτίας πυρκαγίας και τρομοκρατικών ενεργειών, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: 1. Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 2. Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216 4004 115. 3. Μετά την επισκευή του οχήματος σας, αποστολή τιμολογίων επισκευής, βεβαίωση Ε.Μ.Υ. και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στο e-mail claims@eurostatus.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης. Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι στην περίπτωση πρόκλησης ζημιών από θραύση κρυστάλλων;

Α. Προκειμένου να αποζημιωθείτε για απαίτησή σας από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: 1. Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 2. Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216- 4004115. Έχετε ακόμα τη δυνατότητα να επισκεφτείτε επίσης και τις εταιρείες θραύσης κρυστάλλων που αναφράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας. 3. Μετά την επισκευή του οχήματος σας, αποστολή τιμολογίων επισκευής, Α.Β.Σ. ή δικογραφία αν υπάρχει και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στο e-mail claims@eurostatus.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus ( Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης. Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι στην περίπτωση πρόκλησης υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα;

Α. Προκειμένου να αποζημιωθείτε για υλικές ζημιές που υπέστη το όχημά σας από ανασφάλιστο όχημα θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: 1. Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 2. Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216-4004115. 3. Μετά την επισκευή του οχήματος σας, θα πρέπει να προσκομίσετε τιμολόγια επισκευής, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας και Α.Β.Σ. ή δικογραφία ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει την υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οχήματος, αλλά και τον χαρακτηρισμό του ως ανασφάλιστο, στο e-mail claims@eurostatus.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης. Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι για ζημιές που έχω υποστεί από τη λειτουργία του ασφαλισμένου οχήματος στην Alpha Insurance A/S ως εργαλείου;

A. Προκειμένου να αποζημιιωθείτε για ζημιές που προκλήθηκαν από τη λειτουργία του ασφαλισμένου οχήματος ως εργαλείου, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες: 1. Αναγγελία της απαίτησής σας στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 2. Υπόδειξη του συνεργείου που βρίσκεται το όχημα σας προκειμένου να το επισκεφτεί ο πραγματογνώμονας της εταιρείας και να εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί. Τηλέφωνο για ραντεβού με πραγματογνώμονα: 216 4004 115. 3. Εφόσον έχετε υποστεί σωματικές βλάβες και κατόπιν της συναινέσεως σας, θα σας εξετάσει ιατρός της εταιρείας προκειμένου να τις εκτιμήσει. 4. Θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα πρωτότυπα τιμολόγια, το Α.Β.Σ. ή τη δικογραφία και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στο e-mail claims@eurostatus.gr με θέμα τον αριθμό ζημιάς. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης. Οι εκχωρήσεις προς τα συνεργεία και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους ισχύουν κανονικά για την παραλαβή της δίγραμμης επιταγής, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ε. Πώς αποζημιώνομαι εφόσον έχω υποστεί προσωπικό ατύχημα;

Α. Προκειμένου να αποζημιωθείτε λόγω προσωπικού ατυχήματος, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: 1. Αναγγελία της απαίτησης σας στην εταιρεία Eurostatus. 2. Κατόπιν της συναινέσεως σας, θα σας εξετάσει ιατρός της εταιρείας προκειμένου να εκτιμήσει τις σωματικές βλάβες που έχετε υποστεί. 3. Αποστολή στην εταιρεία ποινικής δικογραφίας, ιατρικών εγγράφων/, πρωτότυπων αποδείξεων ιατρικών αμοιβών και ιατροφαρμακευτικών εξόδων και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα στην περίπτωση που έχει αποζημιωθεί και για ποιο ποσό. Στην περίπτωση που έχει επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου, θα πρέπει να προσκομίσουν οι κληρονόμοι πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο αποδεικνύει την κληρονομική διαδοχή. Η απαίτησή σας, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής σας. Η καταβολή της αποζημίωσης σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Ε. Τί πρέπει να κάνω εφόσον έχω απαίτηση από την κάλυψη της Νομικής Προστασίας;

Α. Εφόσον έχετε ήδη αναγγείλει την απαίτησή σας για ενεργοποίηση της νομικής προστασίας από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, δεν απαιτείται να κάνετε κάποια ενέργεια. Η υπόθεσή σας θα συνεχίσει κανονικά με έγερση και συζήτηση της αγωγής σας. Εφόσον έχετε επιλέξει τον δικηγόρο της επιλογής σας για την υπόθεσή σας, προκειμένου να αποζημιωθείτε θα πρέπει να μας προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου, καθώς και τα αποδεικτικά των δικαστικών εξόδων που προβήκατε ( γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικού συλλόγου, παράβολα, ένσημα κλπ). Στην περίπτωση που την υπόθεσή σας έχει ήδη αναλάβει δικηγόρος-συνεργάτης της εταιρείας, η καταβολή των δικαστικών εξόδων θα γίνει απευθείας από την εταιρεία Eurostatus. Στην περίπτωση που έχετε νέα απαίτηση από την κάλυψη της Νομικής Προστασίας, θα πρέπει να την αναγγείλετε στην εταιρεία το συντομότερο δυνατόν και να ορίσετε τον δικηγόρο της επιλογής σας για να χειριστεί άμεσα την υπόθεσή σας, αφού ενημερώσετε την εταιρεία. Προκειμένου να αποζημιωθείτε θα πρέπει να μας προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη της παροχής του δικηγόρου, καθώς και τα αποδεικτικά των δικαστικών εξόδων που προβήκατε (γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικού συλλόγου, παράβολα, ένσημα κλπ). Η απαίτηση για τα δικαστικά σας έξοδα, αφού ελεγχθεί από την Eurostatus θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και όταν μετά τον έλεγχο από τους Εκκαθαριστές και εφόσον η κάθε περίπτωση εμπίπτει στην ευθύνη της Alpha Insurance, θα σας ενημερώσουμε για το ποσό της αποζημίωσης σας και την ακριβή ημερομηνία της πληρωμής. Η καταβολή των δικαστικών σας εξόδων σας γίνεται στα γραφεία της εταιρείας Eurostatus (Πίνδου 56-58 Χαλάνδρι) με δίγραμμη ονομαστική επιταγή ημέρας ή κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου στην Τράπεζα με την προσκόμιση της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης.

Ε. Υπάρχουν χρονικές προθεσμίες για τις κοινοποιήσεις των απαιτήσεων;

Α. Οι απαιτήσεις σας θα πρέπει να κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης της 8ης Μαϊου 2018, δηλαδή το αργότερο έως 8 Νοεμβρίου 2018, προκειμένου να καλυφθούν από το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας. Δεν υπάρχει προθεσμία για την αναγγελία της απαίτησής σας στην πτωχευτική περιουσία, παρά μόνο οι συνήθεις προθεσμίες της παραγραφής (4 έτη από το τέλος του έτους που γεννήθηκε η αξίωση που πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση και 5 έτη από την ημερομηνία του ατυχήματος για την αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα). Να σημειώσουμε όμως ότι η ικανοποίηση της απαίτησής σας από την πτωχευτική περιουσία είναι επισφαλής. Σχετικά με τις προαιρετικές καλύψεις, συμβουλευτείτε και τους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις τους.

Ε. Τι θα συμβεί αν δεν αναγνωριστεί η απαίτηση μου ως έγκυρη;

Α. Μετά την κοινοποίηση της απαίτησής σας, με τον τρόπο που παραπάνω αναφέρεται, η εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. θα επεξεργαστεί την απαίτησή σας σε πρώτο βαθμό και αν την αναγνωρίσει ως έγκυρη, θα ενημερωθεί αυτομάτως ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής και θα γίνει η σχετική εγγραφή, προκειμένου να σας καταβληθεί η αποζημίωσή σας. Εάν η απαίτησή σας δεν αναγνωρίζεται από τον διαχειριστή απαιτήσεων (Eurostatus), μπορείτε να την υποβάλλετε απευθείας απευθείας στην πτωχευτική περιουσία μέσω του ιστότοπου www.alphagroup.dk ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bor@kammeradvokaten.dk .

Σχετικά με τις δικαστικές υποθέσεις:

Ε. Έχω ασκήσει αγωγή κατά της Alpha Insurance A/S για αξίωσή μου από τροχαίο ατύχημα. Θα συζητηθεί στο δικαστήριο;

Α. Οι αγωγές, οι οποίες έχουν κατατεθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων μέχρι και την 8η Μαΐου 2018 θα συζητηθούν κανονικά με τη διαδικασία των αυτοκινήτων και η εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. θα παρασταθεί για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας Alpha Insurance A/S υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Αγωγές οι οποίες έχουν κατατεθεί από την 9η Μαϊου 2018 και μετά δεν δύναται να συζητηθούν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Η σχετική διαδικασία θα πρέπει να τερματιστεί, καθώς εφαρμοστεό είναι το δανικό πτωχευτικό δίκαιο (άρθρο 274 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/138/ΕΚ Solvency II). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγγείλετε το συντομότερο δυνατόν την απαίτησή σας στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή μέσω της εταιρείας Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. προκειμένου να γίνει η αντίστοιχη εγγραφή στην πτωχευτική περιουσίες. Οι εφέσεις, που έχουν κατατεθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων πριν από τις 8-5-2018 αλλά και μετά, (εφόσον η κύρια αγωγή έχει κατατεθεί πριν από τις 8-5-2018), θα συζητηθούν κανονικά με τη συνήθη διαδικασία και η εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. θα παρασταθεί για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας Alpha Insurance A/S υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Ε. Μπορεί ο δικαστικός επιμελητής να επιδώσει αγωγή εναντίον της Alpha Insurance A/S και ποια είναι η σωστή επωνυμία;

Α. Η εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. δύναται να παραλαμβάνει αγωγές για λογαριασμό της Alpha Insurance A/S, οι οποίες έχουν κατατεθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων έως και 8-5-2018 και οι οποίες θα συζητηθούν κανονικά σύμφωνα με τη συνήθη διαδιακασία. Μετά τις 8-5-2018 δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί αγωγή εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας σε ασφαλιστική εκκαθάριση, και εφόσον έχει ήδη κατατεθεί, υποβάλλεται ένσταση προκειμένου η διαδικασία να τερματιστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα σε αναγγελία της απαίτησής σας στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή μέσω της Eurostatus, εφόσον δεν το έχετε ήδη πράξει. Η σωστή επωνυμία της εταιρείας που θα μπορείτε να επιδίδετε νομίμως έγγραφα απαίτησης και δικόγραφα είναι: Της τελούσας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Αλλοδαπής Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA INSURANCE A/S» που εδρεύει στην Κοπεγχάγη Δανίας (Sundkrogsgade 21, c/o Harbour House, 2100 København Ø) και εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή της κο Boris K. Frederiksen (23, Vester Farimagsgade, 1606 København V), σύμφωνα με την από 08-05-2018 Απόφαση του Ναυτικού και Εμπορικού Δικαστηρίου της Δανίας, και ο οποίος βάσει του από 12-10-2018 πληρεξουσίου έχει διορίσει πληρεξούσιο και αντίκλητο στην Ελλάδα την εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Οδού Πίνδου 56-58 νομίμως εκπροσωπούμενη.

Ε. Τι συμβαίνει με τις υποθέσεις των εφέσεων επί αποφάσεων του πρωτόδικου δικαστηρίου κατά της Alpha Insurance A/S;

A. Οι υποθέσεις των εφέσεων είτε αφορά σε συζήτηση είτε σε κατάθεση και επίδοση θα συνεχιστούν κανονικά με τη συνήθη διαδικασία. Η εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. θα παραλαμβάνει εφέσεις και θα παρίσταται στα δικαστήρια για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας Alpha Insurance A/S υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό κέντρο τμήματος ζημιών: 216 4004 115.
Για αναγγελία ζημιάς: 216 4004 114, Μαρία Βασιλάκη.
Για δικαστικές αποζημιώσεις: 216 4004 113, Άννα Μιχαήλ.
Για θέματα ασφαλιστηρίων συμβολαίων: 216 4004 137, Δήμητρα Παπανάγνου, | 216 4004 143, Παναγιώτα Μαντζιαβριά.
Για νομικά θέματα: 216 4004 132, Ιλιάνα Σταματελάτου, 216 4004 108, Ευαγγελία Γιακουμή.
Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα της Alpha Insurance A/S https://alphagroup.dk/ και να επικοινωνείτε απευθείας με τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή:
Boris Frederiksen:
Kammeradvokaten/Poul Schmith
Vester Farimagsgade 23
1606 CompenhagenV
E-mail: bor@kammeradvokaten.dk